1 2 3 4 5 6 7
200x200 1222x864 1222x864
Sophus Ejler Jepsen: Kuratering, Grafik og Grafisk tilrettelæggelse, naturkraft2013.dk; 2013 
hjemmeside, plakat, flyer, web-annonce og skiltning


www.naturkraft2013.dk


1 2 3 4 5 6 7
Sophus Ejler Jepsen